BCN BOOKS
Reserva de llibres de text per al curs 2018-2019
Passos per a la compra: Selecció de curs

Selecció d'articles

Dades personals

Finalitzat


 
Es Ca
ESCOLA SAGRADA FAMILIA - FEV
Dret de revocació: l'Art. 44 de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'Ordenació del Comerç Minorista, confereix al Client el dret a la revocació de la comanda sol·licitada en un termini de 14 dies naturals des de la recepció d'aquest, prèvia comunicació amb BCNBOOKS (mitjançant correu electrònic dirigit colegios@bcnbooks.com), amb devolució del preu que hagués pagat pel producte. La devolució del producte s'exercirà sense penalitzacions de manera que BCNBOOKS procedirà al reintegrament de l'import total de la compra. Per a poder efectuar la devolució, el producte ha d'estar complet i en perfecte estat.
Copyright © 2007-2019 BCN BOOKS. Reservats tots els drets. Bcn Books - Tel.: 93 4763343