BCN BOOKS
Reserva de libros de texto para el curso 2018-2019
Pasos para la compra: Selección de curso

Selección de artículos

Datos personales

Finalizado


 
Es Ca
ESCOLA SAGRADA FAMILIA - FEV
ESO 3
Artículo PVP Ampa Cant. Observaciones
A000000451866 LLICENCIA DIGITAL CATALA 3 ESO
A000000451866
SAGRADA FAMILIA URGELL 20,00 € 20,00 € 1
A000000451873 LLICENCIA DIGITAL FISICA I QUIMICA BIOLOGIA I GEOLOGIA 3ESO
A000000451873
SAGRADA FAMILIA URGELL 20,00 € 20,00 € 1
A000000451875 LLICENCIA DIGITAL MATEMATIQUES 3ESO
A000000451875
SAGRADA FAMILIA URGELL 20,00 € 20,00 € 1
A000000450957 LLICENCIA DIGITAL ANGLES TOGETHER 3 ESO
A000000450957
SAGRADA FAMILIA URGELL 20,00 € 20,00 € 1
9780194515870
ESO 3 - TOGETHER 3 WB
9780194515870
OXFORD UNIVERSITY PRESS 24,68 € 24,68 € 1
A000000451872 EBOOK THE THREE STRANGERS AND OTHER STORIES
A000000451872
SAGRADA FAMILIA URGELL 10,00 € 10,00 € 1
A000000450959 LLICENCIA DIGITAL TECNOLOGIA 3 ESO
A000000450959
SAGRADA FAMILIA URGELL 15,00 € 15,00 € 1
A000000450978 PROJECTE SAFA COMPARTIM 3ESO
A000000450978
SAGRADA FAMILIA URGELL 130,00 € 130,00 € 1
Els alumnes que estudiïn alemany a 3rESO hauran de comprar el material al setembre directament a la secretaria de l'escola. Ja us infomarem mitjançant una cirular.

Dret de revocació: l'Art. 44 de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'Ordenació del Comerç Minorista, confereix al Client el dret a la revocació de la comanda sol·licitada en un termini de 14 dies naturals des de la recepció d'aquest, prèvia comunicació amb BCNBOOKS (mitjançant correu electrònic dirigit colegios@bcnbooks.com), amb devolució del preu que hagués pagat pel producte. La devolució del producte s'exercirà sense penalitzacions de manera que BCNBOOKS procedirà al reintegrament de l'import total de la compra. Per a poder efectuar la devolució, el producte ha d'estar complet i en perfecte estat.
Copyright © 2007-2019 BCN BOOKS. Reservados todos los derechos. Bcn Books - Tel.: 93 4763343